Välkommen till Lappträsk apotek!

Vi betjänar i Lappträsks bycentrum

Lappträsk apotek ligger i Lappträsks bycentrum, en kort väg både från tandläkarkliniken och läkartjänster. 

Till vår personal hör en apotekare, provisor, farmacevt och en teknisk person.  Vi betjänar dig både när det gäller receptläkemedel som produkter för egenvård och annat välbefinnande. Bekanta dig med våra tjänster och produkter eller kom direkt på besök till vårt apotek.

Serviceställe Neste K Pukaron Paroni

Servicestället är beläget i Pockar invid riksvägen 6. Vid servicestället finns medicinskåp innehållande preparat för egenvård. Läkemedelsrådgvining ges vid behov via telefon.

Varmt välkommen!

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster eller ge respons? All respons är värdefull för oss för att vi kontinuerligt ska kunna utveckla tjänsterna och produktutbudet på vårt apotek. Kom ihåg att fylla i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska svara på responsen. Du kan även lämna respons anonymt.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

Lappträsk apotek

Detta dataskyddsreferat berör kundregistret  och där i sparade personuppgifter i Lappträsk apotek. Personuppgifterna behandlas enligt detta dataskyddsreferat, Finlands lagstiftning och EU: s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

 1. Registeransvarig

Lappträsk apotek

Lappträskvägen 23

07800 LAPPTRÄSK

lapinjarven.apteekki@apteekit.net

Tel. 019 -346434

 1. Ansvarig kontaktperson i ärenden gällande dataskyddet

Taina Santala, apotekare

 1. Princip och syfte med hantering av personuppgifter

Kundregistret hanteras enligt den giltiga dataskyddslagstiftning resp. övrig lagstiftning. Hantering av personuppgifter baserar sigpå förutom dataskyddslagstiftningen även på enskild lagstiftning gällande apoteksverksamheten.

Kunderna är grupperade enligt de tjänster som erbjuds I apoteket: receptkunder, stamkunder, kontokunder och dosdispenseringskunder.

 1. Lagbundna datakällor

Apotekskundernas uppgifter fås i samband med inköp av receptläkemedel, vid ersättning samt vid expedition. Tilläggsuppgifter gällande avtalskunder införskaffas av kunden personligen i samband med uppgörande av avtalet samt under tiden som avtalet är i kraft.

 1. Överlåtande av personuppgifter

Regelrätta överlåtelser till annan registeransvarig:

 • Uppgifter till receptcentret om recept som har gjorts till elektroniska i apoteket ( Uppgifter till receptcentret  om expedierade recept)
 • Uppgifter till FPA om sf- ersatta inköp
 • Uppgifter till FPA om inköp med betalningsförbindelse
 • Uppgifter till arbetsplatskassorna om fakturerade inköp
 • Uppgifter till försäkringsbolag om fakturerade inköp

 1. Förflyttning av personuppgifter till område utanför EU / ETA- området

Personuppgifter förflyttas ej till områden utanför EU / ETA – området.

 1. Den registrerades rättigheter

Kunden har rätt att granska vilka uppgifter har sparats i registret gällandehonom/henne. Begäran om granskning sker vid ett personligt besök och med ett egenhändigt underskrivet dokument ellermed ett annat tillförlitligt säkerställt dokument. Uppgifterna överlåtes endast mot bestyrkande av identitet eller mot annantillförlitligidentifieringsmetod.

Kunden har rätt att korrigera utan obefogade dröjsmål diffusa och bristfälliga personuppgifter gällande honom/henne. Apoteket korrigerar bristerna efter att ha fått rätta uppgifter direkt av kunden eller från annan pålitlig källa. Apoteket korrigerar endast sådana brister, som i efterhand är möjligt att korrigeras enligt apotekslagstiftningen.

 1. Profilering och automatiskt beslutsfattande

Personuppgifter används inte för profilering eller automatiskt beslutsfattande. Kundernas uppgifter används inte och överlåtes inte i någon form för marknandsföringssyfte.

Lappträsk apotek
öppet varje vardag 9-17
Lappträskvägen 23
07800 LAPPTRÄSK

 

019 346 434

lapinjarven.apteekki(at)apteekit.net

 

FO-nummer: 3196991-4

Serviceställe i Pockar (Neste K Pukaron Paroni)

Öppet varje dag kl 6-23
Koivistovägen 2 A
07830 POCKAR