Tjänster

Hitta de tjänster som du behöver, från recept till dosdispensering.

Produkter

Bekanta dig med vårt omfattande utbud av egenvårds- och andra produkter.

Kontaktuppgifter

Se våra öppettider och adress eller kontakta oss.

För ditt välbefinnande!

För ditt välbefinnande!

För ditt välbefinnande!

För ditt välbefinnande!

Tjänster

Hitta de tjänster som du behöver, från recept till dosdispensering.

Produkter

Bekanta dig med vårt omfattande utbud av egenvårds- och andra produkter.

Kontaktuppgifter

Se våra öppettider och adress eller kontakta oss.

Lappträsk apotek

Sakkunnig betjäning med ditt välbefinnande i fokus

Lappträsk apotek betjänar dig i Tarasoff-huset, i Lappträsks bycentrum i Kapellby. I samma hus finns också mottagningen för tandläkarkliniken Hammaspeikko. Lite längre bort finns kommunens hälsovårdshus, där läkaren och den kommunala tandläkaren har sin mottagning.

Kundinriktad betjäning och omfattande produktutbud

På vårt apotek kan du alltid lita på vår yrkeskunniga personals betjäning. Hos oss hittar du både receptbelagda läkemedel, egenvårdsprodukter, djurläkemedel och produkter för upprätthållande av välbefinnandet och hälsan. Om du inte hittar en produkt som du behöver i vårt utbud, kan vi beställa den i den mån det är möjligt redan för följande vardag.

Bekanta dig med våra tjänster:

Vi betjänar på svenska, finska och engelska

På vårt apotek kan du få betjäning på både svenska, finska och engelska.

Serviceställe Neste K Pukaron Paroni

Den 1.10.2018 har vi öppnat apotekets serviceställe i Neste K Pukaron Paroni, som är beläget invid riksväg 6 i Pockar. Serviceställets medicinskåp finns i stationens cafe, där cafepersonalen öppnar medicinskåpet för kunderna. I medicinskåpet finns ca. 120 preparat, både egenvårdsläkemedel och andra egenvårdspreparat för det akuta behovet. Apotekets farmaceutiska personal kan vid behov kontaktas via telefon, som finns vid servicestället. Pukaron Paroni är öppet varje dag kl. 6-23.

Välkommen till Lappträsk apotek!

Vi är ett kundinriktat apotek som erbjuder tillförlitlig och trygg betjäning där produkter av hög kvalitet alltid är i centrum. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att vi ska kunna betjäna dig ännu bättre även i fortsättningen. Varmt välkommen till vårt apotek!

Se våra adress och öppettider

Lappträsk apotek

Lappträskvägen 23

07800 LAPPTRÄSK

019 346 434

lapinjarven.apteekki(at)apteekit.net

öppet varje vardag 9-17

FO-nummer: 3196991-4

Öppet varje dag kl 6-23
Koivistovägen 2 A
07830 POCKAR

Följ oss på Facebook!

På våra Facebook-sidor uppdaterar vi aktuella saker som både rör vårt apotek, välbefinnande och hälsa.